přesměrování na Makedonie – Česko (ME v házené mužů)